งานเด่นประจำปี

ในแต่ละปีที่สถานการณ์ปกติไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคอย่างโควิด-19 จะมีงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอางขนาดใหญ่หลายงานจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ก็มีการจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้าจำนวนหนึ่ง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงไประดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมและงานที่น่าสนใจในปี 2565 มีดังนี้

งานผ้าไทย

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละหลายงาน โดยปี 2565 มีการจัดนิทรรศการยิ่งใหญ่งานหนึ่งชื่อ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย” จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น งานสัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนและฟื้นฟูธุรกิจสิ่งทอด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์" จัดแบบออนไลน์โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายหลายท่าน

Japan Beauty Week Bangkok

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่จัดขึ้นทุกปี โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางญี่ปุ่น โดยงานแต่ละปีจะคัดเลือกบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของญี่ปุ่นเข้าร่วม 4 บริษัท

ICC FAIR

เป็นงานแสดงสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และของกินของใช้ โดดเด่นด้วยการลดราคา บางปีมีสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 80% บริษัทหลักที่เข้าร่วมงานเป็นบริษัทแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์ และมีบริษัทแบรนด์ดังอื่น ๆ เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น Arrow, Guy Laroche, Lacoste, Covermark, Elle และ St.Andrews เป็นต้น งานส่วนใหญ่จัดขึ้นที่บริษัทไอ.ซี.ซี. ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 กรุงเทพฯ

You may also like...