แหล่งข้อมูลแฟชั่น

สินค้าแฟชั่นนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกหลายประเภท เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา และนาฬิกา เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่หาซื้อและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวได้ง่ายในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ความงาม นอกเหนือจากส่วนที่นำเสนอในบทความหัวข้อต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้แล้ว ยังมีแหล่งข้อมูลทางออนไลน์ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง โดยส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แนะนำ มีดังนี้

รวมแหล่งข้อมูลแฟชั่นออนไลน์ที่น่าสนใจ

  1. Monline.com: ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าแบรนด์ดังของไทย สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเว็บไซต์นี้ได้ไม่มีผิดหวัง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์ไทยไว้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของเดอะมอลล์กรุ๊ป เพียงพิมพ์คำว่า “Thai Designers” ลงในช่องค้นหาสินค้าและแบรนด์ แล้วกด “Enter” สินค้าก็จะปรากฏให้เลือกซื้ออย่างจุใจ
  2. Shopee และ Lazada: เป็นร้านออนไลน์ที่คุ้นเคยกันดี โดยเป็นร้านที่เจ้าของธุรกิจนำสินค้ามาจำหน่ายจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีการจัดโปรโมชันลดราคา ดังนั้น หากซื้อสินค้าจาก 2 ร้านนี้ ก็จะได้ราคาถูกกว่าร้านส่วนใหญ่
  3. Thaitextile.org: เป็นเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ความรู้ และการจัดโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น โดยการจัดฝึกอบรมแต่ละโครงการเปิดรับผู้เข้าอบรมทั้งผู้ประกอบการทั่วไป วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนั้น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังจัดโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
  4. Sme.go.th: เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลายโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของ สสว. คือ การจัดสัมมนาและงานเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้า