Category: แฟชั่นและธุรกิจความงาม

ธุรกิจแฟชั่นและความงามยุคโควิด

การ “พ่นพิษ” ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างหนัก โดยธุรกิจแฟชั่นและความงามส่วนใหญ่ก็เผชิญพิษภัยของโควิด-19 เต็ม ๆ เช่นกัน...